بازدید: 34 بازدید

برای انجام یک شیت بندی اصولی ابتدا باید:

  1. مشخص کنید قصد دارید از کدام شیوه استاندارد تقسیم بندی صفحه استفاده کنید
  2. تصاویر و نوع حاشیه تصاویر را مشخص کنید
  3. متن ها، توضیحات، علامت گذاری ها و مشخصات را اضافه کنید
  4. تعادل بصری را در تمام صفحه رعایت کنید