بازدید: 9 بازدید

سید محمود حسابی را شاید بتوان یکی از چهره های شناخته شده و برجسته علمی در سطح بین المللی دانست که متاسفانه خودمان چیز زیادی از ایشان نمیدانیم. زندگی ایشان یکی از جنبه هایی است که باعث شهرت ایشان شده. دوران کودکی سخت، نوجوانی به شدت پر استرس و جوانی پر از فراز و نشیب، سختی های زندگی، فقط گوشه ای از زندگی ایشان است. ایشان در طول زندگی خود توانستند افتخاراتی همچون دیدار با نابغه جهان یعنی اینشتین داشته باشند و ایشان را شگفت زده کنند…