بازدید: 41 بازدید

نیروی مغاطیسی نیرویی است که بین اشیاء خاص به وجود می آید. امروزه از نیروی مغناطیسی در کار های مختلف استفاده میشود، مثلا در بلندگوی موبایل ، تلویزیون ، رایانه و… کاربرد دارد.