سبک آذری بین قرن 8 و 9 هجری شمسی ایجاد شد. این سبک دارای 2 دوره طلایی که یکی از زمان هلاکو و پایتخت شدن مراغه و دوره دوم در زمان تیمور و پایتخت شدن سمرقند میباشد.

29 بازدید