بازدید: 6 بازدید

در کتاب زندانیان باور یاد میگیریم که چگونه باورهای خوب و بد را تشخیص دهیم. چگونه باور جدید بسازیم و یا حتی باورهای قبلی و قدیمی خود را تغییر دهیم. اعتماد به نفس، شخصیت، شیوه و سبک زندگی، شرایط فعلی و همه و همه به باورهای ما بستگی دارد. هر چقدر اعتقاد ما به باورمان بیشتر باشد و به آن ایمان بیشتری داشته باشید، تاثیر بیشتری بر زندگی ما میگذارند. د راین کتاب یاد میگیریم که چگونه با ساخت یک سیستم هوشمند باورهای خود را تغییر دهیم و آنها را بهتر کنیم…