بازدید: 7 بازدید

در طی سال های ۱۸۹۵ آلفرد نوبل ( مخترع دینامیت ) به اتهام نقض قانون حق ثبت اختراع به چندین دادگاه احضار شد. اتهامات وارده به این صورت بود که او را متهم به دزدیدن اختراعات دیگران کرده و ادعا میشد که وی دانشمند نیست. اما تمامی این شکایات با ارائه اسناد معتبر رد شد. یکی از دلایل رد شدن این ادعاها، تایید حقانیت آلفرد نوبل توسط دیگر دانشمندان بود.(ادامه در سایت)