بازدید: 19 بازدید

برای دست یابی به یک اراده محکم، ابتدا باید انرژی و انگیزه ای وجود داشته باشد. ابتدا برای داشتن انرژی باید جسم سالم و پاکی داشته باشیم ( در کتاب مفصل درباره ورزش و تغذیه و تاثیر آن صحبت میشود). در مرحله بعد برای داشتن اراده و انگیزه باید قوای روح و جسم خود را تقویت کنیم با یادگیری و تکمیل کردن این دو مرحله ابتدایی زمان آن میرسد. که به خود و توانایی های خود ایمان داشته و اطمینان کنید…