بازدید: 46 بازدید

مناطق کوهستانی استان قزوین اغلب دارای قله ها و ارتفاعات متعدد است و شامل کوههای سیالان، الموت، کیجین، سفیدکوه ،سیاه کوه میشود. مرتفع ترین آن ها سیالان به ارتفاع ۴۱۷۵ متر است و البته کوههای چرگر که قزوین را از زنجان جدا میکند و رشته کوه های رامند که در جنوب شهرستان بوئین زهرا واقع است.