پروژه کسب و کار خدمات کامپیوتری

"<yoastmark

از آنجا که می دانم کارهای امروزی بیشتر حساب های خود را با کامپیوتر انجام می دهند . نه تنها حساب های خود را بلکه برای سطح سواد برتر برای خود و فرزندانشان از کامپیوتر استفاده می کنند . در زمان گذشته به علت کمبود پیشرفت و فن آوری برای حساب کردن از چرتکه یا ماشین حساب استفاده می کردند و اشتباهات زیادی صورت می گرفت .

 

پروژه کسب و کار خدمات کامپیوتری

امروزه با استفاده از کامپیوتر ها حساب کردن آسان گشته و کمتر یل هیچ اشتباهی صورت نمی گیرد . بارزترین ویژگی های عصر حاضر ، حضور گسترده ی کامپیوتر در کلیه عصر های فعالیت انسان است به گونه ای که انجام برخی از کارها بدون استفاده از کامپیوتر در عصر جدید تصور نیست کامپیوتر به عنوان ابزاری قدرتمند ، با سرعت و با دقت بسیاری از کارها را افزایش داده است .

 

سر فصل های اصلی پروژه :

فهرست
مقدمه
عنوان
تحلیل استراتژی بازار
کروکی داخلی
کروکی خروجی
گزارش مختصر
برنامه زمان بندی
مأموریت
فهرست محتوا
کسب و کار
توصیف کسب و کار
محصول خدمات
محل
مشخصات مدیر و همکاران
مسائل امنیتی
بازاریابی
روش های تبلیغات
میزان گرفتن پول
امور مالی
صورت حساب
دست مزد
هزینه ها
صورت حساب سود ( زیان )
بر آورد تجهیزات
اسناد و مدارک

 

 

توجه : رمز دانلود و رمز فایل فشرده در فاکتور خرید شما ذکر شده و از طریق پروفایل شما در سایت نیز قابل دسترسی میباشد

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0