بازدید: 287 بازدید

"<yoastmark

در کتاب همه چیز درباره نظام اقتصادی جدید : نوشته کوین کِلی : سردبیر مجله وایرد
در زمینه تکنولوژی و اقتصاد تحقیقات زیادی انجام داده که ماحصل آنها ده‌ها مقاله کتاب و مصاحبه.
در این میان دو کتاب مهم وی یعنی: خارج از کنترل بیولوژیکی جدید ماشین ها، نظام های اجتماعی
و دنیای اقتصاد و قوانین نوین اقتصادی در عصر شبکه ها، دو قاعده بنیادین جهان یکپارچه برجستگی
خاصی دارند در حقیقت این دو کتاب مجموعه مدونی از افکار و آراء کِلی در مورد جهان تکنولوژی و
اقتصاد در جهان پیش رو به شمار می‌روند

کسی نمی‌تواند از آتش دگرگون کننده ماشین رهایی یابد. تکنولوژی همانگونه که روزی در حاشیه فرهنگ رشد نمود امروز تمام، فکر و اندیشه ما را در خود غوطه ور ساخته است. آیا جای شگفتی نیست که تکنولوژی یک چنین جذبه ،هراس و شوری را پدید آورده است

علوم هر آنچه را که مهم جلوه می نماید با دست تغییردهنده خود دگرگون می‌کند تکنولوژی برتر در بطن بیان فکر، ارتباطات و حتی زندگی انسان گسترش یافته است. نظم مرسوم هر قلمرویی که توسط تکنولوژی های پیچیده تر می شوند دگرگون شده و قوانین جدیدب بر فراز آن به اهتزاز درمی آیند. این دگرگونی، آنهایی که زمانی به خود مطمئن بودن به جا مانده اند و فرصت موفقیت را در اختیار هوشمندان انعطاف پذیر قرارداده اند .

 

فهرست مطالب کتاب همه چیز درباره نظام اقتصادی جدید :

پیشگفتار
مقدمه :نظام اقتصادی جدید
پیوستن به جمع
بازده سعودی
فراوانی نه کم یابی
رایگان سازی را پیگیری کنید
ابتدا وب را تغذیه کنید
در اوج واگذار کنید
از مکان به سوی فضا
هماهنگی؟ خیر. سیلان پی در پی
تکنولوژی رابطه
فرصت های قبل از کارایی
هزار نقطه ثروت
اصول ده گانه

 

 

 جهت دانلود اینجا کلیک کنید لینک کمکی

رمز فایل : www.dgknowledge.ir