کتاب اسرار خلقت اثر موریس مترلینگ

کتاب اسرار خلقت اثر موریس مترلینگ

کتاب اسرار خلقت اثر موریس مترلینگ که همکنون در مقابل شما عزیزان قرار دارد یکی از آن کتاب هایی است که هر شخصی در طول زندگی خود ختما باید آن را مطالعه کند. زندگی ما پر از سوالاتی است که یا جواب آن را میدانیم و یا نمیدانیم. اما مهمتر از این دو این است که سوالاتی برای پرسیده شدن وجود دارد که ما آن سوالات را نمیدانیم و قرار است بخشی از آن را در این کتاب بخوانیم…

 

کتاب اسرار خلقت اثر موریس مترلینگ

پیشینیان ما میگفتند ما همه چیز را می دانیم و کاهنان مصر نیز همه چیز را می دانستند. اما دفاتر خود را شستند و شکستند و چیزی باقی نگذاشتند. ما می‌گویم این درست نیست زیرا ما به فرض اینکه به رازهایی پی بردیم باید بتوانیم جوابی برای آن بیابیم. خداوند هیچ چیز را برای ما آشکار نکرده زیاد چیزی نبود که آشکار کنند، به علت اینکه همه چیز در نزد خدا روشن است. اگر افرادی میلیون‌ ها مرتبه از ما قویتر و داناتر باشند این راز را نمی توان کشف کند که از کجا آمده و به کجا میرویم…

به قول معروف میگویم هر چه بادا باد، اما سوال مهمی وجود دارد و آن این است آیا او نیز آن را میداند…

 

اگر همه چیز را میدانستیم

اگر به اصرار و فلاسفه دوران ها آگاه میبودیم و اگر تمام آنچه را نمیدانستیم حال می دانستیم، آیا باز از خودم پرسیدم که آیا اصراری در جهان وجود دارد یا خیر . این سوال است که هیچ کس قادر به پاسخگویی به آن نیست و این امری محال میباشد. تنها کسی که همه چیز را میداند خداوند است و اگر میدانستیم ما هم نیز خدا میشدیم و این غیر ممکن است زیرا یکی از صفات خداوند وحدانیت اوست…

 


© صفحه موریس مترلینگ در ویکی پدیا