بازدید: 170 بازدید
سرگذشت تام جونز اثر هنری فیلدینگ
سرگذشت تام جونز اثر هنری فیلدینگ

کتاب سرگذشت تام جونز اثر هنری فیلدینگ برای اولین بار در سال 1360 منتشر شد. این رمان از آن دست کتاب هاست که با خواندنش پا به حال و هوای قرن 18 میگذارید. به معنای واقعی کلمه میتوان گفت آن دسته از خوانندگان این رمان که قدرت تخیل قوی دارند و علاقه وافری به خواندن کتاب های با حال هوای قدیمی و کلاسیک دارند از خواندن چند باره این کتاب نه سیر خواهند شد و نه توانایی دل کنده از آن را خواهند داشت…

 

سرگذشت تام جونز اثر هنری فیلدینگ

در آن بخش از کشور که به سامرست شایر معروف است. این اواخر نجیب زاده ای میزیست به نام آل ورائی که شاید هنوز هم باشد، ظاهرا طبیعت و بخت هر دو درباره خوشبخت کردنش با هم رقابت داشتند. زیرا از طبیعت طلعتی زیبا و طنی درست و فهمی نیکو  و قلبی رئوف یافته و بخت مالکیت یکی از بزرگترین املای کشور به او ارزانی داشته شده. این نجیب زاده در جوانی با زنی زیبا ازدواج کرده و از آن صاحب 3 فرزند شده که هر 3 آنها در کودکی مرده اند…

 

برشی از متن کتاب تام جونز

صدای در زدن خدمتکار پشت می آمد: آقای آل ورائی اجازه ورود دارد. خانم خدمتکار چون در را گشود و آقای خانه را در یک لا پیرهن و شمع به دست در کنار بستر دید یکه خورد و سراسیمه واپس کشید. شاید اگر آقای آل ورائی متوجه نمیشد که لباس برتر ندارد از او نمیخواست که وارد شود. سراسیمه به دنبال لباس گشت و لباسش را پوشید. چشمان خانم دبورا ویلکینز را از آشفتگی بدر نمی آورد 😅…

این صحنه که خانم مزبور با دیدن این منظر از خود بیخود میشود، هر چند ۵۰ سال است سن دارد، که نشان میداد حاضر بود سوگند یاد کند که تاکنون هرگز هیچ مردی را در جامه و زیر جامه ندیده است😂…

 


© صفحه نویسنده در ویکی پدیا

© صفحه تام جونز در ویکی پدیا