مقاله درباره مقایسه قد دختران و پسران

مقایسه قد دختر و پسر

مقاله مقایسه قد دختر و پسر

این تحقیق بررسی میدانی دقیقی بین قد دختران و پسران ۲۰ تا ۱۵ سال میباشد

با توجه به این که قد در جامعه ی امروز از اهمیت زیادی بر خوردار است و
مورد توجه بسیاری از جوانان و نوجوانان می باشد و همچنین در زیبایی اندام
و ظاهر آدمی تأثیر بسزایی دارد . تصمیم گرفتیم تا تحقیقی را در این رابطه
انجام دهیم و با مقایسه قد دختران و پسران بپردازیم .

 

مقاله درباره مقایسه قد دختران و پسران

بطور کلی عوامل متعدد در بلندی قد افراد تأثیر دارد این عوامل می توانند محیطی باشند یعنی وابسته به جغرافیای محل زندگی و یا اینکه تحت تأثیر تغذیه ورزش یا عوامل ارثی قرار گیرد .
البته قد افراد می تواند بسته به نوع جنسیت ( زن یا مرد ) تغییر کند .
به طور معمول قد پسران به علت ویژگی های بدنی بلند تر از قد دختران می باشد .

 

فهرست مطالب :
مقدمه
جدول فراوانی B ( پسران )
جدول فراوانی B ( دختران )
نمودار میله ای ( پسران )
نمودار میله ای ( دختران )
نمودار مسطتیلی ( پسران )
نمودار مستطیلی ( دختران )
نمودار چند بر فراوانی ( پسران )
نمودار چند بر فراوانی ( دختران )
نمودار دایره ای ( پسران )
نمودار دایره ای ( دختران )
نمودار ساقه و برگ ( پسران و دختران )
نمودار جعبه ای ( پسران )
نمودار جعبه ای ( دختران )
میانگین ، میانه ، مد ( پسران )
میانگین ، میانه ، مد ( دختران )
دامنه تغییرات ، چادک های بالا و پایین ، دامنه داده های باقی مانده ، واریانس ، انحراف میانگین ( پسران )
مجذور انحرافات ، میانگین مجذور انحرافات ، انحراف معیار ، ضریب تغییرات ، میانگین وزنی ( پسران )
دامنه تغییرات ، چادک های بالا و پایین ، دامنه داده های باقی مانده ، واریانس ، انحراف میانگین ( پسران ) 
مجذور انحرافات ، میانگین مجذور انحرافات ، انحراف معیار ، ضریب تغییرات ، میانگین وزنی ( پسران )
روشی سریع برای محاسبه میانگین ( پسران ) 
روشی سریع برای محاسبه میانگین ( دختران )
نتیجه گیری ، مشکلات.

 

توجه : رمز دانلود و رمز فایل فشرده در فاکتور خرید شما ذکر شده و از طریق پروفایل شما در سایت نیز قابل دسترسی میباشد

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0