کتاب اصول و رهنمود امانت بین کتابخانه ها توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی
زیر نظر مرکز اسناد و مدارک علمی ایران در سال ۱۳۶۷ توسط
محمدتقی مهدوی در ۵ فصل به نگارش درآمده است…

 

کتاب اصول و رهنمود امانت بین کتابخانه ها

رشد مداوم حجم دانش و اطلاعات منتشره در جهان معاصر وضعیتی را به وجود آورده که کمتر کتابخانه ای می تواند به تنهایی بر مجموعه خود متکی باشد. هر روز صدها کتاب تازه نوشته شده به انبوه عظیم دانش و بشری افزوده می‌گردد. گردآوری همه این نوشته ها برای هیچ کتابخانه‌ای، هر اندازه هم بزرگ باشد ممکن نیست. بدیهی است که هر قدر کتابخانه کوچک تر و بودجه آن محدود تر باشد توانایی آن در تهیه همه مواردی که به مجموعه آن مربوط می‌شود کمتر می گردد. از این رو همواره بر سهیم شدن کتابخانه ها در مجموعه یکدیگر از طریق امانت بین کتابخانه ها در سطح ملی و چه در سطح بین المللی تاکید زیادی شده است و برای توسعه آن کوشش های فراوانی در سطح جهانی صورت می‌گیرد…

 

 


جهت دانلود این کتاب اینجا کلیک کنید – ( لینک کمکی )

رمز فایل : www.dgknowledge.ir