پاورپوینت درباره مقاومت مصالح

پاورپوینت درباره مقاومت مصالح

پاورپوینت پیش روی شما عزیزان درباره مقاومت مصالح در ساخت و ساز ویژه رشته های معماری و عمران میباشد که در آن درباره انواع مسائل مربوط به ساختمان سازی و همچنین نحوه مقابله با آنها صحبت میشود. همچنین در هر مرحله فرمول محاسبه نیز ارائه میشود…

 

پاورپوینت درباره مقاومت مصالح

در این پاورپوینت به تحلیل و بررسی انواع بارها و تنش هایی که بر ساختمان وارد میشود و همچنین مسائل قانونی و علمی در ارتباط با مقاومت مصالح به کار رفته در ساختمان صحبت میشود. همچنین انواع مقادیر سطح و معادلات مربوط به محاسبه میزان مقاومت به طور کامل معرفی و در هر مرحله آموزش داده میشوند…

 

نحوه محاسبه میزان مقاومت مصالح

برای تعیین رفتار مواد تحت بار محوری کششی و بدست آوردن شاخص های مواد که به راحتی برای سایر انواع بارها قابل انتقال باشد نمونه را بطور آهسته و بدون برگشت تا مرحله شکست کشیده و روند نیرو و ازدیاد طول ثبت و رسم می گردد…

 

فهرست موضوعی :

 • تعریف تنش
 • انواع بارها
 • انواع تکیه گاه ها
 • عکس العمل تکیه گاه ها
 • اصول برش در علم مقاومت مصالح
 • قانون هوک برای تنش محوری (تک محوری)
 • قانون هوک برای تنش سایشی (تک محوری)
 • تنش خمشی
 • مقادیر سطح مقطع (سطح ، مرکز سطح ، ممان سطحی)
 • معادله Stein
 • معادله Stein برای سطوح ترکیبی
 • محاسبه برای حالت گردش سیستم محور مختصات
 • محور های اصلی و ممان های اینرسی اصلی
 • سطوح متقارن
 • دایره اینرسی مور
 • پیچش در مقاطع متقارن چرخشی
 • تنش سایشی نیروی عرضی
 • نسبت مقادیر حداکثر : تنش عرضی به تنش خمشی در نیروی عرضی
 • تاثیر نیروی عرضی بر خم تیر ها ، ضریب پخش سایش
 • تنش شکاف

 


© صفحه مقاومت مواد و مصالح در ویکی پدیا