پاورپوینت آشنایی با معماری تزئینی دوره پهلوی

پاورپوینت آشنایی با معماری تزئینی دوره پهلوی

پاورپوینت پیش روی شما عزیزان درباره آشنایی با تاریخ معماری تزئینی
دوره پهلوی میباشد که در آن با بررسی و تحلیل سبک های مختلف و
سیر تکاملی آنها تلاش داریم تا مراحل بلوغ معماری دوره پهلوی
را بیشتر به شما عزیزان معرفی کنیم…

 

پاورپوینت آشنایی با معماری تزئینی دوره پهلوی

از جمله نکاتی که در معماری پهلوی باید به آن توجه بسیار داشت وجود برخی هرج و مرج ها آشفتگی‌ های مکاتب فکری مختلف و همچنین همسو شدن آنها با انواع جریان های عقیدتی سیاسی در آن دوره به خصوص میباشد. که باعث ایجاد جریان هایی همچون سنت گرا، غرب گرا و ملی‌ گرا گردید که هرکدام از آنها نیز باعث ایجاد سبک های مختلفی نیز شدند…

 

سبک های معماری دوره پهلوی

سبک های رایج که در دوره پهلوی بسیار مورد استفاده قرار میگرفت مربوط به معماری های اواخر دوره قاجار و همچنین سبک معماری مدرن و پست مدرن و همچنین سبکی با نام “ملی” بود که همه آنها با یکدیگر به نحوی تلفیق شدند و باعث ایجاد بناهایی همچون کاخ شهربانی، بانک ملی، آرامگاه فردوسی و سعدی و حافظ و موزه ایران باستان و کاخ شاپور گردید…

 

فهرست موضوعی:

  • معماری پهلوی
  • جریانهای عقیدتی ـ سیاسی
  • سبک های رایج معماری
  • معماری سبک ملی
  • کاخ شهربانی
  • بانک ملی
  • آرامگاه فردوسی + سعدی + حافظ
  • موزه ایران باستان
  • کاخ شاپور
  • انواع تزئینات سقف

 


© صفحه معماری پهلوی در ویکی کتاب


عزیزان توجه داشته باشید که در این فایل فقط به نکات مهم و ضروری پرداخته شده و نیاز است توضیحات مربوط به تحلیل و بررسی را متناسب با دانش و نیاز خود ارائه کنید و از ارائه این فایل به صورت خام جدا خود داری کنید…