بازدید: 77 بازدید
کتاب سه گونه اسلام اثر دکتر آیت الله بهشتی
کتاب سه گونه اسلام اثر دکتر آیت الله بهشتی

کتاب سه گونه اسلام اثر دکتر آیت الله بهشتی میباشد که بعد از حدود 25 سال توسط دنبال کنندگان مکتب این عالم بزرگ از میان سخنرانی های و دست نوشته ای او گرد آوری شده و در سال 1385 اولین نسخه آن به چاپ رسید. این کتاب شامل 2 بخش هست که بخش اول مربوط به سخنرانی آیت الله بهشتی در جمع دانشجویان اتحادیه انجمن های اسلامی اروپا صورت گرفته و قسمت دوم کتاب در آلمان به عنوان مسئول مرکز اسلامی هامبورگ ایراد شده است…

 

کتاب سه گونه اسلام اثر دکتر آیت الله بهشتی

شهید آیت الله دکتر بهشتی در بخش اول کتاب درباره توجه و تمرکز مسلمانان در مبارزات سیاسی با الگو برداری از نهضت اسلامی صورت گرفته در ایران و همچنین توجه به نگاه قرآن کریم به آثار و دست آورد های اینگونه مبارزات میپردازد و در بخش دوم درباره مراحل شکل گیری یک نهضت اسلامی و اصول بنیادی که باید در آن رعایت شود تا یک نهضت اسلامی باشد سخن گفته میشود…

 

بهشی از متن کتاب

از دهه سوم به این طرف با نوع سومی از مسلمانان و رو به‌ رو هستیم. مسلمانان پدر و مادری و اقلیمی که ما ها باشیم. چرا شما مسلمانی؟ چون در خانه پدر و مادر مسلمان به دنیا آمده ام. اگر در خانه پدر و مادر مسیحی به دنیا آمده بودم، مسیحی بودم. اگر در خانه پدر و مادر بی دین و مادی به دنیا می آمدم، چه بودم. اگر مسلمان شناسنامه‌ ای یا مسلمان زاده شده باشد و در خانه پدر و مادر مسلمان، اگر درست ساخته شده باشند و صحیح تربیت بشود، یعنی درست به او برسانند و یا خودش به خودش برسد، مسلمان راستین می شود، از مسلمانان گروه اول…

 


© صفحه آیت الله بهشتی در ویکی پدیا