بازدید: 54 بازدید
داستان صوتی چشم مال دنیادار اثر نادروس
داستان صوتی چشم مال دنیادار اثر نادروس

داستان صوتی چشم مال دنیادار اثر نادروس نویسنده ارمنی میباشد که یکی از سری مجموعه داستان های تاریخ معاصر ایران میباشد. این کتاب توسط پرند قوکاسیان به زبان فارسی ترجمه شده. این یک داستان عبرت آموز است درباره زندگی انسان و اتفاقاتی که در مسیر زندگیش رخ میدهد. گاهی اوقات شانس به ما رو میکند و مسیر عادی زندگی ما به یکباره تغییر میکند. اما اینکه ما چگونه از این شانس استفاده کنیم و چگونه قدر آن را بدانیم، چیزی فراتر از شانس لازم دارد. چیزی که باید قبل از شانس آن را آموخت…

 

داستان صوتی چشم مال دنیادار اثر نادروس

داستان چشم مال دنیادار نوشته نادروس برای اولین بار در سال 1350 به فارسی ترجمه شد. این داستان درباره اتفاقاتی به ظاهر شانسی میباشد که برای یک پیرمرد رخ داده. در یکی از روزها پیرمرد در حال عبور از جاده میباشد که متوجه یک شیئ نرم و کروی شکل که به اندازه یک گردو بود، میشود. در ابتدا هیچکس نمیداسنت که این شیئ چیست. پیرمرد هرکس را میدید از او میخواست که به شیئ نگاه کند، شاید بداند آن چیست. خبر به امیر شهر رسید که پیرمردی شیئی ناشناس را در میان مردم میگرداند…

دانلود داستان صوتی چشم مال دنیادار اثر نادروس