بازدید: 41 بازدید

تحلیل تکنیکال را میتوان ابزاری برای سنجش وضعیت روانی در همه بازارها دانست. با استفاده از این تکنیک میتوان متوجه شد که علاقه روانی بازار و سهامداران به چه سمتی میباشد. خیلی ها این تکنیک را دماسنج روانی بازار میدانم چرا که با آن میتوان با بررسی حرکات قیمت و واکنش های سهامداران اتفاقات پیش رو را تا حد بسیار زیادی تشخیص و قیمت حدودی را ترسیم کرد