بازدید: 4 بازدید

کتاب ۱۹۸۴ نوشته جورج اورول ” George Orwell ” برای اولین بار در سال ۱۹۴۹ منتشر شد و به نوعی تلاش داشت تا اتفاقاتی که قرار است در حدود چهل سال آینده اتفاق بیفتد را به نمایش بگذارد. کتاب، دنیا را به سه ابر قدرت اوشنیا (ایالات متحده)، اوراسیا (شوروی) و ایستاسیا (چین) تقسیم بندی کرده است. هر کدام از این ابر قدرت ها دارای ویژگی هایی برای به دست آوردن حقانیت و قدرت در سرتاسر دنیا هستند. آنها دائما تلاش می کنند تا همه چیز را کنترل کنند. حتی زندگی شخصی و افکار مردم نیز تحت نظر آنهاست.(ادامه در سایت)