بازدید: 14 بازدید

عده‌ ای از روانشناسان و متخصصین هیپنوتیزم معتقدم که مغناطیس حیوانی در هیپنوتیزم کردن موثر نیست. بلکه فقط به وسیله تلقین میتوان اشخاص را هیپنوتیزم کرد و اولین کسی که این ادعا را کرد جیمز برید دانشمند انگلیسی بود. حالا بیایید ببینیم اولاً تلقین یعنی چه و ثانیا چه اندازه در هیپنوتیزم موثر است…
شخص پیش دوست خود حالت عصبانی خود شکایت میکرد، میگفت: هر وقت در خانه با افراد خانواده گفت و گویی می کنم سخت عصبانی شده و داد و فریاد بر می اندازم، ولی پس از چند دقیقه از کرده خود پشیمان میشوند. دوستش به او گفت من یک شیشه شربت خوبی دارم که مخصوص معالجه عصبانیت است. شیشه شربت را با خود ببر و (ادامه در سایت)