بازدید: 50 بازدید

ماجرای این رمان از جایی شروع میشه که شریف که پسر اول خانواده هست شاهد اتفاقاتی هست که موقع به دنیا آمدن بچه سوم خانواده برای مادرش رخ میده. شریف خانواده ای فقیر و البته بسیار خرافاتی داره و در موقع به دنیا آمدن فرزند سوم متوجه موضوعات و اتفاقات عجیبی میشه. بی بی و زائو یکبند زیر لب کلماتی رو به زبان میارن و هر لحظه درد مادر و خونی که از بدنش میاد بیشتر میشه (ادامه داستان را در سایت مشاهده کنید)…