بازدید: 23 بازدید

کتاب حافظ به سعی سایه یکی از تصحیح های بسیار مهمی است که بر روی دیوان حافظ با همت هوشنگ ابتهاج در سال ۱۳۷۳ انجام شد. البته ایشان از سال ۱۳۶۳ به کار تدوین کتاب نفیس دیوان حافظ مشغول بودند. این کتاب در مراسم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان کتاب شایسته سال مورد تقدیر قرار گرفت.

کتاب دیوان حافظ به سعی سایه را می توان یکی از کامل ترین نمونه های تصحیح شده اشعار این شاعر بزرگ دانست. در این کتاب با وجود تمامی همدلی ها و انس و الفتی که سایه با این عارف گرانقدر داشته دل این شاعر را نیز به دست بیاورد. این کتاب شامل مجموعه اشعاری است از نسخه های مختلف دیوان حافظ جمع آوری شده و بر روی آنها تدوین صورت گرفته و در نهایت یک مجموعه بسیار کامل ایجاد کرده است