بازدید: 24 بازدید

روانشناسی فیزیولوژیکی شاخه ای از رشته روانشناسی است که به بررسی نیازها، درخواست ها و کنجکاوی های انسان میپردازد. روانشناسی فیزیولوژیک از آن جهت بسیار مورد اهمیت است که در آن هدف پاسخ دقیق نسبت به پدیده هایی همچون افسردگی، هیجان زدگی ، پرخاشگری، رفتارهای جنسی، اختلال در گفتار و مسائلی همچون اسکیزوفرنی و اختلال حافظه و… است