بازدید: 22 بازدید

از مهم‌ترین مواردی که باعث شده این شهر بسیار عجیب و مرموز به نظر برسد و این هست که وجود شهری با این سطح از پیشرفت به یکباره از صفحه روزگار حذف شده. حتی در آثار تاریخی بدست آمده هنوز هیچ سندی به دست نیامده که به اسم واقعی این شهر اشاره کنه. یکی از نکات مهمی که شاید نیازه به آن توجه داشته باشیم این است که باستان شناس ها دارند به دنبال قسمت گم شده از این شهر می گردند که به عنوان مرکز صنعتی معروف بوده و آثاری که به دست آمده در آنها به وجود همچین منطقه‌ ای اشاره شده اما اینکه دقیقاً کجا قرار چیزی گفته نشده…