بازدید: 42 بازدید

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود. در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و لااقل یک نفر از شرکا ذکر شود.