بازدید: 26 بازدید

کتاب The Bastard of Istanbul ” حرامزاه های استانبولی” نوشته الیف شافاک “Elif Shafak” درباره زندگی خانواده ای ارمنی-آمریکایی اهل ترکیه میباشد و زندگی نسل چهارم زنان این خانواده را روایت میکند. همانطور که گفته شد قرار است در این کتاب راز هایی مدفون شده از نسل های پیش را بیان کنیم که گریبان نسل های اکنون را گرفته. رازها، سخنان، هنجارها و هیجانات، عشق ها نفرت ها که هیچ وقت سخنی از آنها گفته نشده…