بازدید: 24 بازدید

ماجرای کتاب دقیقا از لحظه ورود نویسنده به عربستان شروع میشود. شهر جده محل فرود هواپیمای جلال میباشد. این شهر به عنوان یکی از مراکز تجاری مهم به شمار می آید. حضور همه انسان ها از همه ملت ها با فرهنگ ها و طبقات اجتماعی متفاوت اولین چیزی است که به چشم میخورد. همین موضوع باعث شده تا جلال به طرز عجیبی کنجکاو شود که به دلیل درونی افراد درباره این سفر پی ببرد. از روی طاهر بعضی چیرها قابل مشاهده است، اما آیا دلیل عقلانی دارد؟…