بازدید: 19 بازدید

رمان کلبه ی عمو تم نوشته هریت بیچر استو ” Harriet Beecher Stowe ” برای اولین بار در سال 1852 ( در ایران 1393 ) منتشر شد. لقب پر فروشترین رمان قرن 18 همراه با تعداد بسیار زیادی جوایز و عناوین معتبر جهانی چیز کمی نیست. اما شاید کمتر رمانی را بتوان یافت که توسط آبراهام لینکلن و تولستوی مورد تایید و تشویق قرار گرفته باشد…