بازدید: 12 بازدید

رمان کیمیاگر نوشته پائولو کوئیلو ” Paulo Coelho ” برای اولین بار در سال 1988 ( در ایران 1393 ) منتشر شد. این کتاب همسو با سایر آثار این نویسنده مشهور است. او در جوانی با کتاب مثنوی معنوی آشنا میشود و از همان زمان علاقه خاصی نسبت به ایران داشته و چندین بار به ایران نیز سفر کرده. رمان کیمیاگر سفری شگرف به دنیای وهم و خیال است. پائولو با مهارت خاص همیشگی خود آنچنان شما را غرق در ماجرا ها و اتفاقاتی که همسو با واقعیت است میکند که متوجه غیر واقعی بود آن نمیشوید…