بازدید: 8 بازدید

کتاب استاد عشق نوشته ایرج حسابی میباشد و بر اساس زندگی پدرش پروفسور سید محمود حسابی نوشته شده است. جای تاسف است که پروفسور حسابی در میان ما ایرانیان کمتر شناخته شده است و بیشتر او را در حد یک نام میشناسیم. کتاب استاد عشق تلاش دارد تا نگاهی عمیق به زندگی پروفسور حسابی پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران داشته باشد. به گفته بسیاری از خوانندگان، این کتاب شما را میخکوب و سرشار از غرور ایرانی بودن میکند…