بازدید: 28 بازدید

کتاب بابا گوریو نوشته اونوره دو بالزاک برای اولین بار در سال 1835 نوشته و منتشر شد. این رمان به عنوان شاهکار آثار این نویسنده محسوب میشود، چرا که بعد از گذشت بیش از 2 قرن همچنان طرفداران خود را دارد و هر خواننده ای را به وجود می آورد. شاید یکی از اسرار آن، وجود گره های داستانی میباشد که نویسنده در داستان خود قرار داده و همین موضوع باعث میشود که فکر شما درگیر موضوعات داستان شود و خودتان به دنبال یافتن حقیقت در میان کلمات و صفحات بگردید.(ادامه در سایت)