بازدید: 26 بازدید

کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریا نوشته ژول ورن برای اولین بار در سال 1870 منتشر شد و به عنوان شاهکار آثار این نویسنده لقب گرفت. در ایران نیز سال 1320 اولین ترجمه آن صورت گرفت و بعد از آن ماشاالله اقتباس های فراوانی بر روی آن صورت گرفت. این نکته قابل ذکر است که عنوان ” 20 هزار فرسنگ زیر دریا ” در واقع بیان کننده میزان مسافتی است که شخصیت های داستان در طول سفرهای خود در 7 دریا طی کردند و اصولا این 20 هزار فرسنگ از 2 برابر محیط زمین نیز بیشتر است.(ادامه در سایت)