بازدید: 9 بازدید

کتاب تقریرات مصدق در زندان، شامل مجموعه یادداشت ها و سخنرانی های دکتر محمد مصدق میباشد که توسط دوستان و نزدیکانش طی سالیان طولانی نگهداری و محافظت شده تا توسط مخالفین او میراثش نابود نشود. این کتاب که برای اولین بار منتشر میشود توسط یکی از صمیمی ترین دوستان دکتر مصدق جمع آوری و توسط برخی از طرفداران ایشان تبدیل به یک کتاب کامل شده است…