بازدید: 17 بازدید

کتاب حقوق سازمان های بین المللی اثر محمدرضا موسوی فرد مخصوص دانشجویان گروه حقوق برای اولین بار در سال 1383 در ایران منتشر شد. از همان ابتدا این کتاب پرطرفدار بود، و البته بحث های بسیاری پیرامون برخی قوانین و مقررات آن وجود داشت و به همین دلیل نسخه های متعدد با تغییرات زیاد از آن منتشر شد. نسخه ای که همکنون در مقابل شما عزیزان است کامل ترین نسخه این کتاب میباشد که در سال 1392 منتشر شد و همکنون در دانشگاه های پیام نور سرتاسر کشور تدریس میشود…