بازدید: 22 بازدید

کتاب دوست داشتم کسی در جایی منتظرم باشد نوشته آنا گاوالدا ” Anna Gavalda ” برای اولین بار در سال 1999 منتشر شد. این کتاب به لطف موضوعات و داستان های فوق العاده اش خیلی زود دهان به دهان توسط خوانندگانش معروف شد. تا جایی که تبدیل به پر فروش ترین کتاب این نویسنده شد. یکی از نکات بسیار مهم در آثار آنا گاوالدا، توجه او به احساسات انسانی است.