بازدید: 4 بازدید

کتاب شعله طور نوشته عبدالحسین زرین کوب درباره زندگی و اندیشه های حسین منصور حلاج برای اولین بار در سال 1377 منتشر شد. در این کتاب واقعیات زندگی او با بیان بسیار دلنشین و حکیمانه بیان می شود. اینکه چگونه قضاوت های بیجا و بدور از اندیشه و عقل می تواند باعث آزار و گوشه‌ نشینی شخصی عارف و عالم و ارزشمند شود. هرچه بیشتر داستان ها و جزئیات زندگی حلاج را مطالعه میکنیم، بیشتر به عظمت و بزرگی او پی می بریم. زندگی حلال را می توان در این بیت از حافظ خلاصه کرد : او جرمش آن بود که اسرار هویدا میکرد.(ادامه در سایت)