بازدید: 9 بازدید

کتاب صفر – تولد و مرگ در فیزیک جدید نوشته مسعود ناصری در سال 1383 نوشته شد. این کتاب نه یک ترجمه است و نه اینکه از مطالب جسته گریخته جمع آوری شده. بلکه تمامی اطلاعات توسط نویسنده مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته اند. دکتر ناصری به دلیل تسلط و تبحری که در علم فیزیک دارند در ایران کاملا شناخته شده هستند. ایشان به دلیل تسلط بر مسائل فیزیک و همچنین علاقه به مسائل عرفانی تلاش کردند تا در این کتاب مسائل نوین علم فیزیک را به زبانی ساده که قابل فهم برای همه باشد مطرح کنند…