بازدید: 16 بازدید

یکی از مهمترین نکاتی که در کتاب مبانی نظری سینما خانم محمد خانی به آن توجه بسیاری داشته، بحث تاریخچه و ریشه هنر های گوناگون میباشد. در این کتاب ابتدا تاریخچه ای کامل از هنر تئاتر در دوره یونان باستان ارائه میشود و با مطالعه بیشتر به تاریخ هنر نمایش در ایران میرسیم. همچنین اصطلاحات، اصول و فنون بازیگری و کارگردانی نیز در کتاب قرار داده شده. اما شاهکار کتاب آن قسمتی است در آن هنر درک و تحلیل یک فیلم و نظریات اساسی جهت ساخت یک فیلم مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند…(ادامه در سایت)