بازدید: 7 بازدید

کتاب صوتی همه ی مردان شاه اثر استیفن کینزر + کتاب آن درباره روزگار است که یک خبرنگار آمریکایی از روی خوش اقبالی در قلب اتفاقات کودتای 28 مرداد در ایران حضور داشته است. نویسنده تلاش میکند تا کاملا بیطرفانه و بدون دخالت دادن نظرات شخصی خودش، دلایل و اتفاقاتی که منجر به کودتای 28 مرداد شده را مورد بررسی قرار دهد. نویسنده در بخشی از کتاب بیان میکند که همه ماجرا زمانی شروع شد که شاه در جهت جلب رضایت حامیان خارجی خود، با کشورهای استعمارگر وارد معامله شد….( ادامه در سایت)