بازدید: 26 بازدید

کتاب پیشگویی آسمانی ” The Celestine Prophecy ” نوشته جیمز ردفیلد ” James Redfield ” + کتاب و راهنما آن برای اولین بار در سال 1993-1372 منتشر شد. این کتاب از 9 بصیرت تشکیل شده که مرحله به مرحله انسان را در درک بهتر خودش و رسیدن به آگاهی کمک میکند. البته باید در نظر داشته باشید که برای استفاده از آموزه های این کتاب نیاز به یک راهنما نیز میباشد. این کتاب بیان میکند که انسان دارای نوعی نیروی روحانی در درون خودش میباشد که اگر بتواند بر آن تسلط پیدا کند، میتواند از تمامی محدودیت های خود عبور کند.(ادامه در سایت)