بازدید: 3 بازدید

کتاب کوروش کبیر نوشته آلبر شاندور برا اولین بار در سال 1952-1335 و توسط هادی هدایتی به فارسی ترجمه شد. همانطور که گفته شد این کتاب درباره زندگی شخصی کوروش کبیر می باشد که منتهی به تبدیل شدن آن به عنوان یک شخصیت برجسته و تاثیرگذار در طول تاریخ بشریت شده. آنچه که امروزه از کوروش بیش از هر چیز در ذهن ها باقی مانده است، عدالت، مهرورزی، و در یک کلام رفتار نیک، پندار نیک و پندار نیک در اوج قدرت و صلابت میباشد…