بازدید: 11 بازدید

کتاب 5 زبان عشق گری چاپمن ” Gary Chapman ” با تمرکز بر زبان پیوند ازدواج تلاش دارد تا شما را با عواملی که باعث تقویت زندگی زناشویی و مستحکم شدن آن می شود آشنا کند. همچنین در این کتاب به شما یاد میدهد که اگر زندگی شما در سراشیبی و در حال از هم پاشیدن است با استفاده از مهارت های عملی و راه های صحیح برقراری ارتباط و صمیمیت زندگی خود را نجات دهید…