بازدید: 18 بازدید

کتاب An Introduction to Statistical Mechanics and Thermodynamics ” درآمدی بر مکانیک آماری و ترمودینامیک ” نوشته Robert Swendsen اطلاعات بسیار دقیقی درباره استفاده از ژاکوبین ها در استخراج هویت های ترمودینامیکی ارائه میکند و همچنین راهکارهایی بسیار ساده جهت درک راحت این موضوع برای دانشجویان ارائه میکند. نکته مهم اینکه درباره ویرایش دوم کتاب اضافه شدن بخش ” مکانیک آماری کلاسیک ” و ” مکانیک آماری کوانتومی ” میباشد…