بازدید: 12 بازدید

کتاب Essentials of Critical Care Nursing A Holistic Approach 2013 ” نگاهی به الزامات پرستاری بخش مراقبت های ویژه ” نوشته Dorrie K. Fontaine میباشد. در این کتاب سعی شده تا اطلاعات پایه ای در مورد مفاهیم مهم روانی-اجتماعی، مسائل حقوقی و اخلاقی، تاریخچه و معاینات فیزیکی، آزمایش‌ های کلیدی آزمایشگاهی و تشخیصی، و همچنین مداخلات کلیدی پرستاری مورد استفاده در بخش مراقبت‌ های ویژه آموزش داده شود. همچنین در پایان هر فصل تمریناتی ارائه میشود.(ادامه در سایت)