بازدید: 32 بازدید

استفاده از هندسه و ایجاد تو رفتگی و بیرون زدگی در طرح های معماری در این دوره بسیار رونق گرفته و باعث خلق آثار فوق العاده ای همچون ” گنبد سلطانیه ” گشت…
نکته بسیار مهمی که درباره اواخر قرن 8 و اوایل قرن 9 باید به آن توجه کرد، رشد بالای جمعیت بود. طبیعتا نیاز به ساخت و ساز نیز افزایش میابد. پس نیاز به ساختمان سازی سریع و استفاده از یک الگو یکسان احساس میشود. به همین دلیل استفاده از انواع اشکال هندسی که قابل تکرار و منظم باشند رواج پیدا کرد…