بازدید: 7 بازدید

در یک کلام واقعیت. نکته بسیار مهم در کتاب این است که به شما اجازه میدهد که خودتان تصمیم بگیرید هیتلر را یک دیکتاتور بدانید با یک ناجی. هیتلر برای رهایی و آزادی مردم کشور خود قیام کرد. زمانی که فساد، استعمار و تجاوز به حقوق مردم تمام کشورش را فرا گرفته بود. در ابتدا او هم هدف خوبی داشت و هم استراتژی خوب، اما چه شد که تصمیم گرفت یهودیان را نابود کند، چه شد که سیاه پوستان را حیوان میدانست. سوال اینجاست که آیا این تغییرات لازم بود؟ یا هیتلر دچار انحراف شد؟ یا شاید هم مشکل از اطرافیانش بود…